Diller

Siz bu ýerde

Türkmenistan

Ärsary türkmenleriniň taryhy

Avatar: 

Ärsary uly türkmen nebereleriniň biri. Olar toparlaýyn bolup Türkmenistanyň günorta-gündogarynda, Owganystanyň demirgazygynda, Päkistanda ýaşaýarlar. Umumy sany 2,1 million töweregi. Onuň takmynan 1 Türkmenistanda, 900 müňi Owganystanda, 200 000-de Päkistanda, Türkiýede, Russiýada, Eýranda, Angliýada, ABŞ-da we beýleki ýurtlardadyr.
Ärsary kabylasynyň dört sany baş goly bardyr. Bular Gara ,  Bekewül, Güneş, Uludepe.

Türkmençe
Awtor kullanıcısının resmi

Türkmenistanyň zähmet kodeksi

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

 

Türkmenistanyň Zähmet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda

                 (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., N 2, 30-njy madda)

                Türkmenistanyň 15.01.2010 ý. N 82-IV Kanuny bilen üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi

 

Türkmençe
RSS - Türkmenistan beslemesine abone olun.