Languages

You are here

Turkmen literature

Oýlanma baýry

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesowyň poeziýasyna uly-kiçi hemme aşyk. Onuň eserlerini her gezek okanyňda täze many, täze lezzet alýarsyn. Şahyryň eliňizdäki ýygyndysy hem siziň üçin onuň hiç wagt solmajak elwan gülli şahyr dünýäsine ýakymly  seýil bolar diýip umyt edýäris.

 

Turkmen

ماغتیمقولی نینگ تاریخی اورنی هم بو گونکی أهمیتی

Magtymguly barada

Persian
Subscribe to RSS - Turkmen literature