Diller

Siz bu ýerde

«Biz size hökman jaň ederis!»

Awtor kullanıcısının resmi

Aramyzda hemmämiz diýen ýaly işe girjek wagtymyz söhbetdeşlige girendiris. Söhbetdeşligiň soňunda «Biz size hökman jaň ederis!» diýilse, işe girmezligimiziň alamaty hökmünde görýäris. Käşgä muny diýýänler sözünde dursa, işe kabul edilmesek de, jaň edip "Bagyşlaň, siz işe kabul edilmediňiz" diýip aýdylsa.

Türkmençe